Watson Solutions

Inspektion af tage uden lift


Ved hjælp af en drone, kan der tages billeder, som normalt enten ville kræve en lift eller være helt umuligt. Det giver en sikkerhed for kunden for at hele ejendommen bliver inspiceret

Intuitiv rapporter med interaktivt kort


Når billederne er blevet undersøgt, bliver der lavet et kort, som viser præcis hvor billedet er taget, og hvor det kan ses hvad der er blevet observeret sammen med en kort forklarende tekst.

Vores projekter

Inspektion af tagrender


Ved hjælp af dronen, kan alle tagrender blive inspiceret, derved vil en efterfølgende rensning blive billigere. I det at en mand på lift kan spare flere opstillinger fordi, at det vides præcis hvor der befinder sig skidt i tagrenden.